Villkor & Garantier

ALLMÄNNA VILLKOR OCH GARANTIER:

 

Allmänna villkor – Garantier Takvision AB

 

TAKVISION AB lämnar alltid 5 års garanti på utfört arbete till privatkund

 

TAKVISION AB lämnar alltid 2 års garanti på utfört arbete till företag

 

 • Garantin omfattar ej eventuella fabrikationsfel på material och produkter som används i våra takkonstruktioner.
 • Takvision AB undersöker materialet eller produkten helt kostnadsfritt och avgör om problemet omfattas av vår egen konstruktionsgaranti.
 • Fabrikationsfel på material eller produkt ska konsumenten själv kontakta respektive tillverkare för just den produkten för vidare hjälp.
 • Om det är ett konstruktionsfel på ett nylagt tak i från Takvision AB ska Takvision AB helt kostnadsfritt via sin egen serviceorganisation, underentreprenör och/eller en behörig
  servicepartner, efter egen bedömning, avhjälpa eller reparera den defekta konstruktionen eller ersätta konsument med en skälig kostnad
  som står i relation med det faktiska konstruktionsfelet.
 • Om fastighetsägare upptäckt skada på vad som kan vara en felaktig konstruktion i Takvision AB utförande måste detta anmälas snarast till Takvision AB dock max inom 1 vecka
  vattengenomträngning in i fastighet skall anmälas omgående (då vattengenomträngningen upptäcks) om detta ej görs så täcker inte garanti eventuella uppkomna skador i samband med vattengenomträngningen.
 • Takvision AB kan vara behjälplig med att åtgärda akuta läckage på redan befintliga tak som inte Takvision AB har utfört, på dessa arbeten lämnas inga garantier
 • Det åligger fastighetsägarens ansvar att ha ett godkänt bygglov innan man anlitar Takvision AB för ett bygglovspliktigt utförande.
 • Betalningstiden på utställd faktura är alltid 15 dagar och börjar gälla från utställt fakturadatum.
 • Garanti tiden börjar alltid att gälla efter att fakturan för utfört uppdrag är betald/registrerat på Takvision AB bankkonto.

 

ÄGANDERÄTT AV LEVERERAT BYGGNADSMATERIAL FRÅN TAKVISION AB:

 • Allt byggmaterial som Takvision AB använder och levererar eller beskriver i offert/orderbekräftelse mot kund för att kunna utföra uppdraget mot kund ska vara i Takvision AB fulla ägo till dess datum då kunden har slutbetalat hela totalbeloppet (inklusive moms) som är angivet längst ner på offert/orderbekräftelsen.
 • Förtydligande. Takvision AB äger full rätt att vid utebliven betalning av kund/uppdragsgivare att återta levererat byggmaterial från kund/uppdragsgivare till dess att hela totalbeloppet (inklusive moms) är till fullo betalt.

Villkor gällande ROT-avdrag

 • Takvision AB ansöker om ROT-avdrag för våra kunder direkt från Skatteverket
 • För att Takvision AB ska kunna söka om ROT-avdrag så måste först kunden betala in det belopp som står angivet på fakturan efter texten ”Kund betalar med godkänt ROT-avdrag
 • Takvision AB förbehåller sig rätten att fakturera kunden resterande belopp vid ej godkänt ROT-avdrag.
 • Vänligen observera att den summa du som kund betalar till Takvision AB är efter godkänt/beviljat RUT/ROT-avdrag från Skatteverket med 30 % av den totala summan av arbetskostnaden på fakturan.

 

 • Kräver boende och ägarskap. Kunden ska äga och bo i bostaden. Om kunden äger en förälders bostad så är det också godkänt. Det kan även vara flera kunder som delar på ägarskapet av en bostad. Storleken på ägarandelen i bostaden spelar ingen roll. Om delägarna då önskar dela på arbetskostnaden måste de också meddela om de vill dela på skatteavdraget sinsemellan och även ange fördelningen i procent/belopp.
 • Tänk också på att samtliga ägare måste kunna styrka sin äganderätt med lagfart eller inskrivning hos inskrivningsmyndigheten vid en förfrågan.
 • Som vanligt många regler. Reglerna öppnar ibland upp för egen tolkning. Läs på eller ring Skatteverket och fråga i tveksamma fall

ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE TAKSÄKERHET:

 

Allmänna villkor – Garantier Takvision AB

 

TAKVISION AB lämnar alltid 5 års garanti på utfört arbete till privatkund

 

TAKVISION AB lämnar alltid 2 års garanti på utfört arbete till företag

 

 • Med taksäkerhet menas takbrygga, snörasskydd, skyddsräcke runt taklucka infästningspunkt för livlina mm.
 • Gällande snörasskydd: Det åligger fastighetsägarens ansvar att skotta snö från taket då det föreligger risk för högre snölast än vad som är föreskrivet i materialtillverkarens anvisningar
  (se tillverkarens bruksanvisning/monteringsanvisning eller respektive tillverkares hemsida)
 • Det åligger fastighetsägarens ansvar att: Samtlig taksäkerhet som finns/är monterat på tak ska underhållas/besiktigas i infästningspunkt och eller dylikt enligt rekommendationer från tillverkaren av den berörda produkten
 • Vid en takomläggning med betongpanna lämnas alltid 2 pkt. takpannor (8-10 st.) samt 2 nockpannor som en reserv till kund.
 • Vid en takomläggning med plåtpanna typ från Plannja eller annan plåttillverkare lämnas inga reservpannor.
Är det något annat ni undrar över? Hör gärna av er.

FÅ HJÄLP DIREKT

Vi ringer dig så fort vi kan.

Ange ditt telefonnummer nedan.