Våra takutbildningar

Alla våra takläggare är utbildade på Benders takskola.

Pågående genomgång hos Benders

Då det hela tiden kommer nya uppdaterade produkter inom vårt arbetsområde så
måste det där till kompletterande utbildningar för dessa produkter.
Det blir ungefär 1-2 skolbesök per år/säsong.

Anlitar ni Takvision AB så kan ni vara säker på att ni får ett tak som följer takfabrikantens anvisningar och ingenting annat.

Teoretisk lära är en del av våra genomgångar

Alla utförda arbeten ska hålla lika konstruktionslösning

Våra tätskiktsmontörer innehar ”heta arbeten”

Innan Heta Arbeten kan utföras måste tre funktioner finnas bemannade. En tillståndsansvarig är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet.

Om en tillståndsansvarig ger tillstånd återkommande krävs ett giltigt certifikat. Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat. Slutligen då hetarbetaren, den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra arbetet krävs ett giltigt certifikat.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

FÅ HJÄLP DIREKT

Vi ringer dig så fort vi kan.

Ange ditt telefonnummer nedan.