Villkor för att använda Takvision AB logotyp

 

 

 • Området runt Takvision-logotypen ska vara tomt enligt angivna minimimått. Det är viktigt att logotypen inte omges av störande grafik, slogans, andra kännetecken eller bilder.
 • Takvision logotyp måste alltid synas klart och tydligt.

  Du får inte:

  ✘ ändra eller delvis täcka logotypen

  ✘ ändra proportioner, position eller teckenavstånd

  ✘ sträcka ut, trycka ihop, förvränga eller dela på element i logotypen

  ✘ ändra färgen eller lägga till effekter (t.ex. skugga eller högdager)

  ✘ ersätta logotypen med ett annat typsnitt

  ✘ placera en bild i logotypen

  ✘ rotera logotypen (vertikalt, horisontellt eller diagonalt) eller vända den upp och ned.

Takvision logotyp får inte sättas in i en mening. Eventuell text ska sättas som rubrik och logotypen placeras någon annanstans på sidan.

 

Takvision AB logga (PDF format)

FÅ HJÄLP DIREKT

Vi ringer dig så fort vi kan.

Ange ditt telefonnummer nedan.