VILKA ÄR VI?

Torbjörn Carlsson

Ägare och VD

HISTORIA

Torbjörn Carlsson utbildade sig 1982-1984 som byggnadsplåtslagare i vad var en av Sveriges sista riksyrkesskolor. Riksyrkesskolan låg i Torpshammar straxt 5 mil utanför Sundsvall, den finns inte längre.
Över 30 år har Torbjörn arbetat som takmontör och då främst mot privatpersoner och större bostadsrättsföreningar och samfälligheter.
Torbjörn grundade sitt första företag som enskilt bolag och dess namn var då AA-entreprenad och totalt så var man 13 anställda. I samband med en ombildning 2011 så gjordes även en namnändring till Takvision AB som företaget heter än i dag.
Takvision är beläget i Åkersberga som är en tätort i Uppland och centralort i Österåkers kommun, Stockholms län. Antalet invånare uppgick år 2010 till 28 033 och i dagsläget (13 December 2020) så är det i antal 46,644 personer.
Takvision har  en årlig produktionskapacitet på 57,000 M2 men behovet av få expandera är stort då kapaciteten i våra underentreprenörer finns.

Takvision AB är ett företag som utför takrenoveringar och taktäckning av nybyggnationer och är ett av norrorts ledande företag inom detta område.

Samtliga takläggare är skolade av både Benders och Monier i Sverige. Våra takläggare innehar certifikat för heta arbeten vilket är ett krav i från alla försäkringsbolag i Sverige för att företagsförsäkring ska gälla vid en eventuell brandolycka.

FÅ HJÄLP DIREKT

Vi ringer dig så fort vi kan.

Ange ditt telefonnummer nedan.