GDPR-lagen

Personuppgifter hos Takvision AB

Vilken typ personuppgifter förvaras?

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Takvision AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss. Inom Takvision AB behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Takvision AB tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

Du själv lämnar dessa till oss, exempelvis för att bli kund. Till exempel via hemsidan, på fysiska blanketter, i kontakt med oss eller vid en försäljning, via e-post, brev, kontaktformulär och via inloggade tjänster.

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa.

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När garanti tiden har upphört och du inte längre är kund hos oss raderas all information om er som kund och privatperson. Detsamma gäller uppgifter om kontaktpersoner för våra företagskunder.

Personuppgiftsansvarig är Takvision AB

Vi kan nås direkt via epost på kontakt@takvision.se

Frågor rörande Takvision AB:s personuppgiftsbehandling kan ställas via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.

Är det något annat ni undrar över? Hör gärna av er.

FÅ HJÄLP DIREKT

Vi ringer dig så fort vi kan.

Ange ditt telefonnummer nedan.